O nás

Společnost REKOMA s.r.o.  je nestátní zdravotnické zařízení poskytující rehabilitační péči pacientům s potížemi pohybového ústrojí při pooperačních stavech, akutních a chronických bolestivých stavech. Poskytovaná komplexní rehabilitační péče sestává z fyzikální terapie, vodoléčby a léčebné tělesné výchovy – pohybové léčby. S pacienty se pracuje ve cvičebnách pro individuální cvičení (se zajištěním maximálního soukromí), případně v prostorných kabinkách na fyzikální terapii.

Vlastní zdravotnickou péči je možno čerpat dvojím způsobem:

 1. na doporučení lékaře (hrazenou zdravotními pojišťovnami)
  • nutný předpis od lékaře s požadovanou léčbou
 2. bez doporučení lékaře (hrazenou klientem)
  • klasické masáže
  • vířivé koupele, vodoléčba
  • elektroléčba
  • terapie rázovou vlnou
  • preventivní individuální – např. škola zad (odstranění a předcházení bolesti zad)

Služby placené klientem lze hradit i formou předplatného. Za tímto účelem je možné zakoupit některou z nabízených poukázek. Možná je i individuální dohoda a zakoupení poukázky firmou pro své zaměstnance, obchodní partnery či své blízké.

Sídlo a zároveň i ordinace společnosti je v Ústí n/L – Neštěmicích, v Opletalově ul. č.p. 276, v lékařském, proti bývalému obchodnímu domu Květ.

Historie našeho zdravotnického zařízení sahá až do roku 1990, kdy Hana Novotná registrovala u tehdejšího Okresního výboru firmu REKOMA. V roce 1993 vzniklo spojením dvou fyzioterapeutek, Hany Novotné a Nadi Pavlíkové sdružení REKOMA N+P a zároveň se toto sdružení přestěhovalo z Chlumce u Chabařovic do Neštěmic. Protože však naše zdravotnické zařízení vyhledávalo stále více pacientů, bylo nutné přibrat další zaměstnance – fyzioterapeuty a pořídit další moderní přístroje. Proto došlo v roce 1996 ke změně právní formy sdružení na společnost s ručením omezeným. To nám umožnilo jednodušší komunikaci s úřady, zdravotními pojišťovnami a dalšími subjekty.

V roce 1998 byla budova, kde jsme provozovali naši činnost zprivatizována a my jsme se ještě jednou (a doufáme, že už naposledy) stěhovali. ÚMO v Neštěmicích nám nabídl prostory bývalých jeslí, poté restaurace k rekonstrukci. Nabídku jsme přijali a v šibeničním termínu jsme v průběhu třech měsíců prostory opravili nákladem téměř 750.000,- Kč.

Od 1.4.2019 patřila REKOMA do rodiny Rehabilitace Kateřina s.r.o., po rozdělení 1.9.2019 je REKOMA samostatá společnost provozující dvě rehabilitace, jednu v Děčíně a druhou v Neštěmicích a také hiporehabilitaci v Děčíně.

Stále častěji je však našimi klienty vyhledávána možnost ošetření bez doporučení lékaře a to převážně v oblasti prevence, relaxace a při akutních bolestivých stavech.