REKOMA N+P spol. s r.o.

Léčebná tělesná výchova (LTV) tvoří hlavní část náplně práce fyzioterapeuta. Na základě vyšetření a zhodnocení stavu pacienta stanoví fyzioterapeut fyzioterapeutickou diagnózu a stanoví rehabilitační plán. Ten pak realizuje s využitím prostředků pohybové, manuální a fyzikální terapie. V následujícím přehledu uvádíme procedury, které lze v našem rehabilitačním středisku absolvovat právě na úseku LTV.

PŘEHLED PROCEDUR

KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR:

Zahrnuje následující vyšetření:

  • stoje, chůze (vč. jejich modifikací), statiky a dynamiky páteře,
  • držení, konfigurace a trofiky, pasivní hybnosti (vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti goniometrie, změření obvodů a délek končetin, vyšetření zkrácených svalů, vyšetření hypermobility aj.).
  • aktivní hybnosti (síly svalové, pohybové koordinace aj.) 

LTV (léčebná tělesná výchova) - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků:
Vysvětlení a nácvik úkonů, které bude pacient provádět s rodinným příslušníkem nebo sám bez přítomnosti fyzioterapeuta. S pacientem, resp. rodinným příslušníkem je proveden přesný nácvik vhodných, individuálně vybraných cviků, je vysvětlen jejich účinek, stanovena kritéria a limity provádění.

LTV (léčebná tělesná výchova) - individuální pod dohledem na přístrojích:
Pasivní procvičení hybnosti, rytmu pohybů se provádí na elektrických přístrojích typu bicyklového.

LTV (léčebná tělesná výchova) individuální, kondiční a analytické metody:
Individuální LTV, náprava motorických poruch analytickými metodami, cvičení na rozsah pohybu, svalovou sílu, dechová gymnastika, cvičení na nářadí a s náčiním.

LTV (léčebná tělesná výchova) - nácvik lokomoce a mobility:
Vertikalizace ze základní polohy v leže na zádech do sedu na normálním polohovacím lůžku, nácvik stoje u pevné opory, nácvik chůze po rovině, šikmé ploše, schodech, užívání protetické pomůcky...

MOBILIZACE PERIFERNÍCH KLOUBŮ, NEBO TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO PÁTEŘE vč. PŘEDEHŘÁTÍ:
Po vyšetření joint play (kloubní vůle) v daném kloubu se provádí repetitivní rytmické pohyby v omezeném směru pohybu.

MASÁŽ REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ:
Manuální léčebný zásah na povrchu těla, aplikovaný v místech druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn.