Hiporehabilitace

Hiporehabilitace je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním znevýhodněním /specifickými potřebami. Název pochází z řeckého slova „hippos“ znamenající kůň a slova rehabilitace.

Hipoterapie (HT) je metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Krok koně se promítá do trojrozměrného pohybu koňského hřbetu, který se stává pro terapii jedinečnou balanční plochou. Cílem je správné zasazení klienta do pohybu kráčejícího koně, dosažení pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně a jemné koordinace případných změn. Tím dochází k aktivaci ať už retardovaných nebo postižených pohybových programů, které jsou způsobeny poruchou CNS, onemocněním nebo úrazem. Toto programování pohybových vzorů má významný pozitivní dopad na pohybové funkce klienta. Kůň je vždy veden vodičem a klient je z hlediska ovládání koně pasivní (nejedná se o ježdění na koni).

Hipoterapie není dosud hrazená zdravotními pojišťovnami. Náklady na jednu terapii (20min) jsou 850,- Kč, klient rehabilitace hradí 350,- Kč příspěvek na koně. Kompletní ceník najdete zde.

Podmínkou pro přijetí do programu hipoterapie v našem zařízení je řádně vyplněná přihláška a doporučení lékaře.

V prostorách, kde probíhá hiporehabilitace, je třeba dodržovat:

  1. klid
  2. vstup jen na místa terapeutem vymezená
  3. při nasedání a sesedání vždy vyčkat pokynů terapeuta
  4. každý klient je povinen nosit bezpečnostní přilbu

Přihláška ke stažení zde.

Ceník

 • Hipoterapie
  • 20 minut – 850,-
  • 1 měsíc (8 x 20 minut) – 6.500,-
  • 2 měsíce (16 x 20 minut) – 12.800,-
  • 3 měsíce (24 x 20 minut) – 18.000,-
 • Hipoterapie doplatek k FT  
  • 20 minut – 350,-
  • 1 měsíc (8 x 20 minut) – 2.400,-
  • 2 měsíce (16 x 20 minut) – 4.500,-
  • 3 měsíce (24 x 20 minut) – 6.000,-

 

Kontakt

REKOMA s.r.o.
Hiporehabilitace Děčín

Březiny 197
405 02 Děčín XXVII – Březiny

+420 605 288 613 | +420 603 228 874

BÚ: 3770870217/0100 – Komerční Banka

hipoterapie@rekoma.cz | hiporehabilitace@rekoma.cz
www.rekoma.cz/hiporehabilitace