REKOMA N+P spol. s r.o.

Elektroléčba využívá léčebného účinku různých forem elektrické energie. Účinek elektrického proudu (elektrochemický, dráždivý, tepelný) je určen hustotou proudu = intenzitou proudu protékající určitým průřezem vodiče nebo tkáně a vyjadřuje se v A/m² . Maximální hustota proudu používaná v elektroléčbě - 0,2 mA/cm².

DRUHY PROUDŮ:

Usměrněné proudy:

 • kontinuální galvanický proud
 • ultra dráždivý proud
 • přerušovaný galvanický proud čtvercový a trojúhelníkový
 • faradický proud tvořený z pravoúhlých pulzů
 • neofaradický proud tvořený z trojúhelníkových pulzů 

Diadynamické proudy:

 • jednoduchý impulsní proud - MF
 • dvojitý impulsní proud - DF
 • proudy střídající se v krátké periodě - CP, CP-ISO
 • proudy střídající se v dlouhé periodě - LP
 • synkopický rytmický proud - RS 

Pólová interference:

 • isopolární vektorové pole
 • dipolární vektorové pole
 • klasická interference 

Trabertův proud:

 • pravoúhlé pulsy 

Měření I/t křivky a svalový trénink:

 • pravoúhlé a trojúhelníkové pulzy 

Transkutánní elektrická neurostimulace TENs:

 • symetrické, asymetrické, alternující (nahoru pravoúhlé, dolů trojúhelníkové) pulzy
 • náhodná kolísající frekvence
 • pevná frekvence
 • burst 5 pulzů po 100Hz