V prvé řadě je to řádně vyplněné doporučení od lékaře, tzv. POUKAZ NA VYŠETŘENÍ/OŠETŘENÍ FT - VZP-06 FT a samozřejmě také platný PRŮKAZ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY (tzv. kartičku pojištěnce). Dále je vhodné mít s sebou veškerou zdravotní dokumentaci související s Vaším zdravotním problémem (např. propouštěcí zprávu z nemocnice, zprávu od ošetřujícího lékaře atd.). Vše ostatní Vám sdělí pracovnice na příjmu pacientů.

POZOR!!!

Poukaz na vyšetření/ošetření - VZP-06 FT, má platnost 7 dnů od data vystavení lékařem. To znamená, že pacient by měl nejpozději do 7 dnů dostavit k objednání na léčbu. Po uplynutí této doby již nelze pacienta přijmout do ošetření, protože doporučení od lékaře je již neplatné a zdravotní pojišťovna by léčbu neproplatila.

Kromě dokladů, které předkládáte při první návštěvě, viz. předchozí otázka, předkládáte při následných návštěvách docházkovou kartičku s rozepsanými termíny ošetření, kterou dostanete při první návštěvě. Dále pak přezůvky (z hygienických důvodů své vlastní) a v případě některých procedur (vodoléčba, parafín) ještě ručník. Ten si lze v případě zájmu za úplatu zapůjčit od nás.

Všechny, které jsou uvedeny zde na našich webovských stránkách tzn.: individuální léčebnou tělesnou výchovu, elektroléčbu, vodoléčbu dolních a horních končetin, parafín a dále pak služby hrazené klientem jejichž seznam též naleznete na těchto www stránkách.

Ano na vybrané procedury se můžete objednat i bez doporučení lékaře. Odborný pracovník - fyzioterapeut Vás vyšetří a doporučí další postup.

Na služby hrazené klientem je možné se objednat telefonicky, minimálně však týden předem.

Máte-li doporučení od lékaře (doklad VZP-06 FT), je potřeba se dostavit osobně a donést s sebou všechny doklady uvedené v první otázce. Je to nutné ke stanovení správného léčebného postupu.

Nahrazujeme pouze ty zmeškané termíny, na které se pacient předem řádně a včas omluvil.

Ten důvod je jednoduchý. Jednotlivé léčebné přístroje jsou obsazovány tak, aby nevznikaly žádné prostoje, aby pacienti zbytečně nečekali a byli ošetřeni v čase, na který byli objednáni. Stejné je to i u fyzioterapeutů, kteří s pacienty pracují na cvičebnách. Každá léčebná procedura, aby byla účinná, má svůj předepsaný čas trvání. Pokud nedodržíte nástupní čas, posunete začátek léčby dalším pacientům, kteří přijdou po Vás. A pokud dokonce na ošetření, bez řádné omluvy, nepřijdete, dochází ke zbytečným prostojům, ve kterých by mohl být ošetřen jiný pacient. Další důvod, neméně důležitý, je ten, že nepravidelnou, neúplnou nebo nedokončenou léčbou škodíte především sám(a) sobě. Buďme tedy ohleduplní vůči sobě, ostatním pacientům a také ke zdravotnickému personálu.

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Pak prosím využijte připraveného kontaktního formuláře. Rádi Vám na Vaši otázku odpovíme.